Wijkfeest

Braderie / Wijkfeest Mensfort

17-05-2020


Opnieuw is de werkgroep wijkfeest gestart met de voorbereiding van het jaarlijkse wijkfeest.

Voor de werkgroep is deze start minder vanzelfsprekend als in de voorgaande jaren.

Steeds nadrukkelijker dringt zich de vraag op of zij een jaarlijks wijkfeest nog wel moeten organiseren, ondanks de positieve reacties elk jaar na afloop.

Wat weinig wijkbewoners weten is dat de organisatie meer dan vier maanden inzet vraagt van de leden van de werkgroep, iets wat zij al jaren met veel plezier doen.

Tegenvallend is dan vooral de respons vanuit de wijkbewoners als gevraagd wordt hand- en spandiensten te verlenen rondom het wijkfeest.

Al enkele jaren wordt slechts incidenteel gereageerd op verzoeken als vrijwilliger mee te helpen met lichte activiteiten als toezicht of als lotenverkoper in de eigen straat.

Zit Mensfort nog wel te wachten op een wijkfeest om elkaar te ontmoeten? Moet mogelijk gekeken worden naar een andere vorm om elkaar te leren kennen die meer tot de verbeelding spreekt? Ook in dat geval zal nodig het zijn nodig dat er hulp wordt geboden bij de organisatie.

De werkgroep staat open voor alle suggesties die tot het beoogde doel leiden, maar ook dan zou ook de uitvoering op termijn door andere, jongere vrijwilligers kunnen worden opgepakt.

Voor dit jaar zijn aanpassingen nu nog wel mogelijk, maar in grote lijnen zal het wijkfeest nog in dezelfde vorm georganiseerd worden, vooral omdat tijdig

gestart moet worden.

Maar als er onvoldoende vrijwilligers beschikbaar zijn is het niet ondenkbaar dat dit mogelijk na 20 jaar wel eens het laatste wijkfeest voor Mensfort zou kunnen zijn, want de meeste beschikbare vrijwilligers zijn intussen ook 20 jaar ouder geworden, Dit jaar zal de Braderie Wijkfeest Mensfort worden gehouden op zondag 17 Mei 2020, dus houd deze datum maar al vast vrij en als u zich op een of andere manier als vrijwilliger wilt inzetten op voor dit wijkfeest, stuur dan een berichtje naar braderie.mensfort@mensfort.eu of vul onderstaand formulier in en geef u op als vrijwilliger voor een taak, vooraf of gedurende de dag, misschien een deel van de dag.

In overleg kijken we dan wat uw bijdrage kan zijn, zodat u op een prettige wijze kunt bijdragen aan het slagen van de dag. Ook als u ideeën heeft om de dag aan te passen: laat van u horen via email of formulier

Formulier voor vrijwilligers, standhouders en overige vragen

 
 
 
 
 
 

Leefbaarheid Mensfort


Met deze website willen we iedereen, de bewoners uit de wijk Mensfort in Eindhoven in het bijzonder,  informeren over zaken die voor inwoners van de wijk belangrijk zijn. De Stichting Leefbaarheid Mensfort organiseert activiteiten en informeert u om de leefbaarheid, de veiligheid en het woongenot  in de Eindhovense wijk Mensfort goed te houden en waar nodig te verbeteren.

CONTACT STICHTING LEEFBAARHEID MENSFORT


E.  informatie@mensfort.eu

W. www.leefbaarheidmensfort.nl

www.mensfort.eu