Wijkfeest

Braderie / Wijkfeest Mensfort

17-05-2020

2020

Van overheidswege  is bepaald dat ons jaarlijkse wijkfeest dit jaar helaas geen doorgang kan vinden zoals op de persconferentie van 23 maart is meegedeeld.  In de Mensfort Info van april, die op die dag al bij de drukker lag en niet meer kon worden aangepast,  is de werkgroep nog positief gestemd, maar de coronacrisis heeft ons een halt toegeroepen. Zo spoedig mogelijk zal de werkgroep zich beraden over het wijkfeest van volgend jaar.

Formulier voor vrijwilligers, standhouders en overige vragen

 
 
 
 
 
 

Leefbaarheid Mensfort


Met deze website willen we iedereen, de bewoners uit de wijk Mensfort in Eindhoven in het bijzonder,  informeren over zaken die voor inwoners van de wijk belangrijk zijn. De Stichting Leefbaarheid Mensfort organiseert activiteiten en informeert u om de leefbaarheid, de veiligheid en het woongenot  in de Eindhovense wijk Mensfort goed te houden en waar nodig te verbeteren.

CONTACT STICHTING LEEFBAARHEID MENSFORT


E.  informatie@mensfort.eu

W. www.leefbaarheidmensfort.nl

www.mensfort.eu