JdB / Koersbal

Jeu de Boules / Koersbal

Jan van Peer

Coördinator JdB / Koersbal


Jeu de Boules / Koersbal


Jeu de Boules (in de zomer maanden):

Het wordt buiten gespeeld met 3 stalen boules tussen 70,5 en 80 mm met een gewicht tussen de 650 en 800 gr. De but is van hout of plastic met een diameter van 25 tot 35 mm.

De baan is minimaal 12 bij 3 mtr.  Mensfort heeft bij de Werf 2 velden, waarvan 4 banen uitgezet kunnen worden. De speler gooit onderhands naar de but.

Een team bestaat uit 2 personen (2 tegen 2 heet doublet) en speelt met 3 boules en heel soms uit 3 personen, maar dan met 2 boules. Het team dat het eerst 13 punten heeft is de winnaar!


Koersbal (in de wintermaanden):

Er wordt binnen op een groene mat gespeeld met de afmeting van 8 x 2 mtr.

Er zijn 4 zwarte en 4 gele koersballen, die alleen gerold mogen worden in de richting van de jack. Men rolt in een boog, omdat het zwaartepunt van de koersbal niet in het midden ligt.

De spelers vormen door loting een team en het wedstrijdformulier bepaalt welke teams tegen elkaar moeten spelen.


Note: 

Omdat we momenteel boven het aantal leden zitten die maximaal (Jeu de Boules = 20 spelers en Koersbal = 16 spelers) ingezet kunnen worden om te spelen, hebben we voorlopig een ledenstop ingesteld!


Leefbaarheid Mensfort


Met deze website willen we iedereen, de bewoners uit de wijk Mensfort in Eindhoven in het bijzonder,  informeren over zaken die voor inwoners van de wijk belangrijk zijn. De Stichting Leefbaarheid Mensfort organiseert activiteiten en informeert u om de leefbaarheid, de veiligheid en het woongenot  in de Eindhovense wijk Mensfort goed te houden en waar nodig te verbeteren.

CONTACT STICHTING LEEFBAARHEID MENSFORT


E.  informatie@mensfort.eu

W. www.leefbaarheidmensfort.nl

www.mensfort.eu