BiebMensfort

BiebMensfort

Ad Verduin

Coördinator BiebMensfort


Openingstijden BiebMensfort


Van de openbare bibliotheek hebben we een flinke hoeveelheid boeken gekregen die ingezet kunnen worden voor de gratis uitleen zodat onze toekomstige klanten, u allemaal dus, een heel ruime keuzemogelijkheid hebben.


Om te beginnen hebben we een drietal openingsmomenten per week vastgesteld:

op maandagmorgen van 10:00 uur tot 12:00 uur,

op woensdagavond van 19:00 uur tot 20:00 uur en

op vrijdagmorgen van 10:00 uur tot 12:00 uur.Op deze manier hopen we u voldoende van dienst te kunnen zijn. We hebben een ruimte van de Werf tot onze beschikking waar de boeken staan en waar u dus van harte welkom bent voor het lenen van de boeken.


We hopen en wensen van harte dat, met de medewerking van alle betrokkenen, BiebMensfort een succesvolle start en een goed verloop zal kennen.


de bieb heeft een eigen website  biebmensfort.jouwweb.nl/

Leefbaarheid Mensfort


Met deze website willen we iedereen, de bewoners uit de wijk Mensfort in Eindhoven in het bijzonder,  informeren over zaken die voor inwoners van de wijk belangrijk zijn. De Stichting Leefbaarheid Mensfort organiseert activiteiten en informeert u om de leefbaarheid, de veiligheid en het woongenot  in de Eindhovense wijk Mensfort goed te houden en waar nodig te verbeteren.

CONTACT STICHTING LEEFBAARHEID MENSFORT


E.  informatie@mensfort.eu

W. www.leefbaarheidmensfort.nl

www.mensfort.eu