Belangrijke gegevens

Belangrijke telefoonnummers

Belanrijke Contacten

adres

Telefoon / Mail-adres 

Algemeen noodnummer

Politie, Brandweer, Ambulance 

112

Website S.L.M.

ww.mensfort.eu

www.leefbaarheidmensfort.nl

informatie@mensfort.eu

Redactieadres Mensfort Info


mensfort.info@mensfort.eu

Bankrekening S.L.M.

t.n.v. Stichting leefbaarheid mensfort

NL27 RABO 0150 0709 85

Buurthuis De Werf

Beheerder: Richard Heijdenrijk

van der Werffstraat 14. 5622 KB  Eindhoven

r.heijdenrijk@lumenswerkt.nl

Buurtpreventie  Mensfort


084-869 30 76

buurtpreventie@mensfort.eu

Jongerencentrum De Energy

Beheerder: Vernon Ridderstaat

van der Werffstraat 14. 5622 KB  Eindhoven

06-12324551

v.ridderstaat@dynamojeugdwerk.nl

Gebiedscoördinator Mensfort

Coördinatie : Vincent Anker


06-15309249

v.anker@eindhoven.nl

Wijkagent

Arnout van der Gaag

Politiebureau Woensel,

Michelangelolaan 4, 5623 EJ Eindhoven

0900-8844

arnout.vandergaag@politie.nl

WIJeindhoven 

Woensel Zuid West

Winston Churchilllaan 79, 5623 KW Eindhoven

040-238 89 98

woenselzuidwest@wijeindhoven

Jongerenwerk Mensfort

Mohamed Moskil


06-57894833

m.moskil@dynamojeugdwerk.nl

Emmaüskerk

Jacqueline Lanting

Jan van der Wegestraat 2, 5622 JS Eindhoven

06-38062395

info@emmauskerkeindhoven.nl

Politie woensel

Michelangelolaan 4, 5623 EJ Eindhoven

0900-8844

Politie Voor doven en slechthorenden


0900-1844

Anoniem melden misdrijven


0800-7000

Gemeente Eindhoven

Stadhuisplein 1, 5611 EM Eindhoven

14 040

www.eindhoven.nl
Milieuklachten centrale, stankoverlast,chemisch afval, verlichting


Informatie Bouw- en Woning-toezicht (vergunning/bestemming)

Stadhuisplein 1, 5611 EM Eindhoven

040-238 64 46

Huisartsenpost oost Brabant 

Eindhoven zit in Catharina ziekenhuis

Michelangelolaan 2, 5623 EJ Eindhoven

088-8765151

Nationaal Storingsnummer


0800-9009

Telefonische Hulpdienst SOS Luisterlijn

088 076 7000

www.deluisterlijn.nl

Vrijwillige HulpDienst

Piuslaan 74a, 5614 HR Eindhoven

www.maatje040.nl

040-244 76 69

info@maatje040.nl

Alarmnummer Dierenambulance

Doornakkersweg 51, 5642 MP Eindhoven

088 811 3510

Adviespunt Discriminatie Zuidoost-Brabant

Don Boscostraat 4, 5611 KW Eindhoven

U zoekt vrijwilligerswerk?

Eindhoven Doet

Beemdstraat 29, 5653 MA Eindhoven

eindhovendoet.nl

040 219 33 99
info@eindhovendoet.nl

Bedrijven

Politie

De politie beschermt de democratie, handhaaft de wet en is het gezag op straat.

Gemeente Eindhoven


leading in technology'

Woonbedrijf

Vind een fijne plek om te wonen

BETAALBARE WONINGEN IN EINDHOVEN EN OMGEVING

Trudo

het ondersteunen van mensen centraal te stellen in haar activiteiten: Supporting People.

Catharina Ziekenhuis

Het Catharina Ziekenhuis is een modern, gastvrij, topklinisch opleidingsziekenhuis.

Maxima Medisch Centrum

MMC is het grootste medisch centrum van de regio Zuidoost-Brabant en is gevestigd op twee locaties: hartje Eindhoven en aan de rand van Veldhoven.